Skip Navigation Links

BURUN KANAMASI

Burun kanaması kulak burun boğaz hekimlerinin en sık karşılaştığı acil durumlardan bir tanesidir. Çocuklarda erişkinlerden iki kat daha sık görülmektedir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının sık geçirilmesi ve kapalı mekânların fazla ısıtılmasına bağlı nem yetersizliği nedeniyle özellikle sonbahar ve kış aylarında sıklığı artmaktadır. Genellikle birkaç damla gibi az miktarda ve kısa süren kanamalar şeklinde olmakla birlikte, kimi zaman hayatı tehdit edecek boyutta ciddi kanamalar da olabilmektedir. Kanamalar ön ve arka burun kanamaları olmak üzere iki grupta incelenebilir. Burunu besleyen damarlar burun deliklerinin yaklaşık 1 cm gerisinde birbirleriyle birleşerek bir damar ağı oluştururlar. Ön burun kanamaları bu damar ağından kaynaklanır ve genellikle daha basit müdahalelerle durdurulabilir.  Arka burun kanamaları burunun arka kısmını besleyen damarlardan kaynaklanır ve genellikle daha ciddi hastalıkların belirtisi olarak karşımıza çıkar. Kan, burun deliklerinden akabileceği gibi daha sıklıkla beraberinde genize ve oradan da boğaza akmaktadır. Dolayısıyla hem kaynağın saptanması hem de tedavisi ön burun kanamalarına oranla daha güçtür.

Burun kanaması neden sık görülür?
Burun damarlanması son derece fazla olan ve yüzeysel damarlar içeren bir organdır. Bu damarların çevresinde kas dokusu olmaması da kanamanın kendiliğinden durmasını olumsuz yönde etkileyen faktörlerdendir. Özellikle çocuklarda burnun ön kısmı küçük travmalarla hatta hiçbir sebep olmadan kanayabilir.

Burun kanamasının  nedenleri nelerdir? 
Lokal nedenler:
-Buruna gelen darbeler
-Burun karıştırma ve yabancı cisimler (özellikle çocuklarda)
-İklim ve mevsim (kış ve sonbahar aylarında)
-Üst solunum yolu enfeksiyonları, sinüzit, alerjik durumlar
-Burun kemiği eğriliği (septum deviasyonu)
-Burun, sinüs ve geniz kanserleri
-Damarsal bozukluklar(anevrizma vs)
-Burun içini kurutan bazı ilaçlar, kimyasal ve irritan gazlar

Sistemik nedenler:
-Kanama bozuklukları (kan hastalıkları ve karaciğer bozuklukları)
-Tansiyon ve şeker hastalığı(özellikle yaşlı hastalarda)
-Kalp ve damar hastalıkları

Nasıl tedavi edilir?
Burun kanamalarının çoğu kendiliğinden ya da burunu iki parmak arasına sıkıştırmakla durur. Bu şekilde durmayan kanamalar hekim müdahalesi gerektirir.

Damarların yakılması: Burun ön kısmındaki sızıntı şeklindeki kanamalarda ya da tekrarlayan kanamaların kanamasız dönemlerinde damarlar belirgin halde görüldüğünde uygulanır. Burun ön kısmındaki damar ağına kimyasal maddeler uygulanarak tekrar kanaması önlenir.

Tampon konulması: 
Buruna soğuk uygulama ve baskı ile durmayan kanamalarda veya kanama bölgesi görülemeyecek kadar şiddetli kanamalarda uygulanır. Tampon olarak antibiyotikli krem sürülmüş gazlı bez, ortası delikli hastanın nefes almasını sağlayacak boru şeklinde tamponlar gibi değişik tamponlar kullanılabilir. Tamponlar kanamanın yerine göre ön ya da arka burun tamponu şeklinde uygulanabilir. Tampon uygulanan hastalar mutlaka antibiyotik ve gerek görülürse alerji hapı kullanmalıdırlar.

Damarların bağlanması: Burun kanamasında yukarıda anlatılan yöntemler etkili olmazsa, uzun süre tamponlamanın mümkün olmadığı kalp ve akciğer problemi olan hastalarda ve hayatı tehdit edecek düzeyde kanaması olan hastalarda uygulanır. Bu işlem cerrahi bir müdahaledir ve kanamaya sebep olan damarlar sinüslerin içerisinden veya boyun açılarak bağlanır.